Célok

A Szent Lukács Általános Orvosi és Természetgyógyászati Rendelő blogja azzal a céllal jött létre, hogy az akadémiai orvoslással karöltve kínáljon és adjon olyan megoldásokat melyekkel megvalósulhatnak az orvosi hivatás alapjai.

Ebben a blogban medicinával, gyógyulással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákat, újdonságokat, gondolatokat, véleményeket és konkrét eseteket olvashattok.

Célom, célunk rávilágítani arra, hogy az a potencia, ami a gyógyulás felé vezethet, Bennünk rejlik. Mindenki a saját hajójának kapitánya! Fontos azonban szem előtt tartani, hogy viharos tengeren hajózva a kapitánynak szüksége lehet egy jó navigátorra vagy legénységre, ahhoz, hogy a hajót épségben a kikötőbe juttathassa.

Másképpen foglamazva: „Vakon hozott döntéseid még nem mentenek meg a következményektől” (Richard Bach)

Mind a Meggyógyulhatsz! blog, mind a Szent Lukács Rendelő tartózkodik attól, hogy pálcát törjön, akár az akadémia orvoslás, akár a természetes gyógymódok felett. Nem buzdít egyik mellett, és egyik ellen sem. Hiszen az egyik oldalról rendelkezésre áll az 'nyugati' orvoslás és annak minden fejlettsége, míg a másik oldalon fellelhetők a tradicionális, adott esetben több ezer éves hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkező 'keleti' gyógymódok. Vannak olyan eljárások is, melyek messzemenőkig túlmutatnak az ember fizikai valóján, feltételezve azt, hogy sokkal többek vagyunk, mint egy remekbe szabott biológiai gépezet, melynek a meghibásodott alkatrészeit kell kicserélni, vagy meggyógyítani. Ezeket legtöbbször nem lehet tudományos módszerrel mérhetővé tenni. Egyenlőre.

Nem szabad és hibás azt gondolni, hogy vagy csak ez, vagy csak az hozhat üdvösséget. Az álláspontok közelítése sokkal célravezetőbb. Mindkettőnek megvannak a maguk elvitathatatlan vívmányai és tévedései is egyaránt. Az akadémiai orvoslásban is megvan az a törekvés, hogy a jól működő, hiteles 'alternatív' gyógymódokat integrálja és az egységes medicina részévé tegye.

Ugyanakkor a gondolatok és a gondolkodás szabadsága a kezelésekben és a gyógyítói tevékenységben is meg kell, hogy jelenjenek.
Ez a szabadság a lehetőségeink, érzelmeink, gondolataink és ezek megnyilvánulásainak a szabadságát és változatosságát jelenti. Vagyis a szabadság, maga az egészség.

A Megyógyulhatsz! blogban olvasott bármely írás, gyógyeljárás önkényes alkalmazásáért sem a Meggyógyulhatsz! blog szerzői, szerzője, sem pedig a Szent Lukács Általános Orvosi és Természetgyógyászati Rendelő felelősséget nem vállal.
Egészségügyi panaszai kezelésével, megoldásával kapcsolatban mindig kérje ki a témában járatos szakember, szakorvos, képzett terapeuta véleményét. Felelős döntést, csak megfelelő mennyiségű és minőségű információ birtokában hozhat.
Keresse meg azt a navigátort, akinek a segítségével hajója bitonsággal a kikötőbe kormányozható.

Dr. Antal Péter Miklós